פרויקטים | גליל גולדן סטון

1 1
1 2
1 3
1 4
אוניברסיטת שדה בוקר באר שבע
אוניברסיטת שדה בוקר באר שבע
בית חולים מול הנף
בית חולים מול הנף
בית מלון המלך דוד ירושלים
האנדרטה של השוטרים באסון הכרמל
האנדרטה של השוטרים באסון הכרמל
האנדרטה של השוטרים באסון הכרמל