תהליך הייצור

1-s medium
2-b medium
4-b medium
5-b medium
6-b medium
8-b medium
10-s medium
11-s medium
12-b medium
13-b medium
16-b medium
26-b medium